diumenge, 17 d’abril de 2011

Implicacions educatives de la Web 2.0.

La Web 2.0 permet: cercar, crear, compartir i interactuar on-line.


És un espai social horitzontal i ric en fonts d'informació (xarxa social on el coneixement no està tancat) que suposa una alternativa a la jerarquització i unidireccionalitat tradicional dels entorns formatius. Implica nous rols per a professors i alumnes, orientats al treball autònom i col·laboratiu, crític i creatiu, l'expressió personal, investigar i compartir recursos, i crear coneixement i aprendre, entre d'altres.

Les seves fonts d'informació (tot i que no totes són fiables) i canals de comunicació faciliten un aprenentatge mes autònom i permeten una major participació en les activitats grupals, cosa que fa que augmenti l'interès i la motivació dels estudiants.

Amb les seves aplicacions d'edició, professors i estudiants poden elaborar fàcilment materials de manera individual o grupal, compartir-los i oferir-los als comentaris dels lectors.

Proporciona espais on-line per l’emmagatzematge, classificació i publicació/difusió de continguts textuals i audiovisuals, als quals després tots podran accedir-hi.

Facilita la realització de noves activitats d’aprenentatge i avaluació i la creació de xarxes d’aprenentatge.

Desenvolupa i millora les competències digitals, des de la cerca i selecció d'informació i el seu procés per a convertir-la en coneixement, fins a la seva publicació i transmissió per diversos suports.

Proporciona entorns per al desenvolupament de xarxes de centres i professors on reflexionar sobre temes educatius, ajudar-se, i elaborar i compartir recursos.
(Font: http://www.peremarques.net/web20.htm)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada